Bảo tồn cây chè cổ thụ tại thôn Thác Tăng Cao Bồ Hà Giang

Bảo tồn là gìn giữ những cái có ý nghĩa lịch sử thuộc tài sản chung không để mất mát tổn thất.

Với ý nghĩa đó, trong nhiều năm hợp tác phát triển các sản phẩm trà tại vùng trà Cao Bồ – Hà Giang, nhà Song Hỷ Trà ý thức được trách nhiệm của mình là người làm trà, kinh doanh trà, phát triển văn hóa trà cần phải bảo tồn những cây chè cổ thụ có giá trị cao tại vùng đất này và gìn giữ môi trường tốt nhất để những cây chè sinh trưởng và phát triển những đặc trưng riêng của chúng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn (bên phải) và ông Nguyễn Văn Toán bên trái với tấm biển bảo tồn

Ngày 20 tháng 3 năm 2021 nhà Song Hỷ Trà cùng Công ty Cổ phần Chè Hữu Cơ Cao Bồ đã thực hiện lễ gắn biển bảo tồn cây chè cổ thụ trong vườn chè của nhà ông Bàn Văn Ỏng nguyên chủ tịch xã tại thôn Thác Tăng – Cao Bồ.

Tấm biển bảo tồn được gắn tại khu vực có 3 cây chè cổ thụ trên 300 tuổi

Trong lễ gắn biển có sự chứng kiến và tham gia của bà con trong thôn và được ông Ổng thực hiện lễ cúng thần rừng chứng giám việc làm ý nghĩa này và cùng cam kết thực hiện tốt việc bảo tồn cây chè.

Ông Bàn Văn Ỏng thực hiện nghi thức cúng Thần Rừng

Khu vực gắn tấm biển có 3 cây chè cổ thụ trên 300 tuổi được rào bảo vệ . Những cây chè được bảo tồn do gia đình ông Bàn Văn Ỏng chăm sóc trực tiếp để đảm bảo cho cây sống khỏe mạnh trường tồn và hằng năm gia đình vẫn có nguồn thu nhập từ những cây chè quí này. Đồng thời nhà Song Hỷ Trà hàng năm đóng góp một nguồn kinh phí để duy trì hoạt động này.

Một trong ba cây chè trong khu vực gắn biển bảo tồn
Những cây chè cổ thụ trong vườn chè nhà ông Ỏng

Đây là tấm biển bảo tồn đầu tiên tại vùng chè cổ thụ này. Nó sẽ là điểm tham quan thú vị cho khách đến vùng chè. Đồng thời kêu gọi nhiều gia đình, doanh nghiệp cùng chung sức bảo tồn vùng chè cổ thụ quí giá tại Cao Bồ – Hà Giang.

Bà con người Dao trong thôn Thác Tăng tham gia lễ đặt biển bảo tồn
Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng