Các quyền lợi của đại :
  • Ký hợp đồng và cấp giấy chứng nhận đại  của Cao Bồ tea.
  • Được sử dụng tất cả các chứng chỉ hữu cơ của Cao Bồ tea nhằm mục đích quảng bá và bán các sản phẩm Cao Bồ tea.
  • Được xác nhận là đại  của Cao Bồ tea trên website và liên kết với website của Cao Bồ tea.
  • Được tham gia các chương trình thi đua doanh số, chương trình hỗ trợ bán hàng đặc biệt dành cho các cấp đại  theo từng thời gian cụ thể (nếu có).
  • Được hỗ trợ các chuyến tham quan vùng nguyên liệu và nhà máy theo từng đợt.
Trách nhiệm của đại :
  • Bán hàng chính hãng theo giá niêm yết của Cao Bồ tea (Trong trường hợp đặc biệt cần có sự đồng ý từ Cao Bồ tea)
  • Cập nhật thông tin về hình ảnh, hàng hóa của Cao Bồ tea tại cửa hàng và các trang thông tin.
  • Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo của Cao Bồ tea về sản phẩm và các vấn đề khác liên quan (nếu có).
  • Tư vấn và hỗ trợ người dùng chu đáo, cẩn trọng.
  • Thông báo cho nhà sản xuất biết nếu có bất cứ vấn đề gì liên quan đến hàng hóa, khách hàng phản hồi.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu làm đại lý vui lòng liên hệ:

Hotline: 0981 161919

Email: Organiccaobo@gmail.com – caobotea@gmail.com